Pottery classes for children and adults

Hello,

I am happy to announce I will be running small intimate  pottery clubs and workshops for all ages and abilities.  I am an experienced tutor and ceramicist, with a lovely  fully equipped and warm pottery studio in Gilfachreda near New Quay. Can happily sit 7 people.

P lease scroll down fora list of workshops available.

Helo,
Yr wyf yn hapus i gyhoeddi y byddaf yn rhedeg clybiau a gweithdai crochenwaith personol bach ar gyfer pob oedran a gallu. Yr wyf yn diwtor a cherameg profiadol, gyda stiwdio crochenwaith yn llawn offer ac yn gynnes hyfryd yn Gilfachreda ger Cei Newydd. A all hapus yn eistedd 7 o bobl.
Os gwelwch yn dda sgroliwch i lawr y rhestr fforymau o weithdai sydd ar gael.

 

african masks

Art and pottery clubs

Half term club
£36 er session
£18 for morning /afternoon
bring a packed lunch
snacks and drinks provided

After school club
Wednesday, Friday
4:00 5:30 snacks and drinks available
£8 per session

Children will work on developing self expression and learning new skills in drawing and designing for pottery.
To book and find out more
www.joannabond.co.uk
01545 581157
Also unique pottery on sale at the studio and website

Clybiau celf a chrochenwaith
Yn y stiwdio grochenwaith yng Ngilfachreda ger Cei Newydd
Clwb Hanner Tymor
£36 y sesiwn
£18 ar gyfer y bore / prynhawn
dewch â phecyn bwyd
darperir byrbrydau a diodydd

Clwb ar ôl ysgol
Dydd Mercher , Dydd Gwener
4:00 5:30 byrbrydau a diodydd ar gael
£8 y sesiwn
Bydd y plant yn gweithio ar ddatblygu hunan- fynegiant a dysgu sgiliau newydd mewn arlunio a dylunio ar gyfer crochenwaith.
I archebu a chael gwybod mwy
www.joannabond.co.uk
Continue reading